Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website allesoverbulletjournals.nl, beheerd door Label111, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90084683, en met het e-mailadres info@label111.nl. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Lees ze zorgvuldig door voordat je de website gebruikt.

1. Gebruiksvoorwaarden

a. De inhoud van allesoverbulletjournals.nl is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als professioneel advies. Label111 is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de informatie op deze website.

b. Het is niet toegestaan om de inhoud van allesoverbulletjournals.nl te kopiëren, reproduceren, distribueren of op enige andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Label111.

c. Label111 behoudt zich het recht voor om de inhoud van allesoverbulletjournals.nl op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.

2. Intellectueel eigendom

a. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot allesoverbulletjournals.nl, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo’s, video’s en grafisch materiaal, zijn eigendom van Label111 of haar licentiegevers.

b. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Label111 enige inhoud van allesoverbulletjournals.nl te kopiëren, te reproduceren, te verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken.

3. Privacy

a. Label111 respecteert jouw privacy en behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

4. Aansprakelijkheid

a. Label111 spant zich in om de inhoud van allesoverbulletjournals.nl zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Echter, Label111 geeft geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies in de informatie op deze website.

b. Label111 is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van allesoverbulletjournals.nl of de onmogelijkheid om de website te gebruiken.

5. Toepasselijk recht

a. Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van allesoverbulletjournals.nl is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van allesoverbulletjournals.nl zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kun je contact opnemen met Label111 via info@label111.nl.